Haber Detayı
30 Ekim 2020 - Cuma 14:33
 
Gelendost İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararı
Gelendost İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararı
GÜNDEM Haberi
Gelendost İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararı

Gelendost İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10.10.2020 Cumartesi Günü Saat 11.00’ da Gelendost Kaymakam Vekili Onur ALİMOĞLU Başkanlığında  toplandı. Toplantı sonunda alınan kararlar şöyle; 

İlçe genelinde 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak;

- Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına,

- Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulmasına,

- Kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise COVID-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılmasına,

- Fiziki imkânları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüplerinin açılabilmesine,

- İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında haftada 2’şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilmesine,

- Yüz yüze eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu haftalık ders çizelgeleri uygulanmasına, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı ve 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararındaki Çizelgelerde yer alan diğer derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,

- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda Milli Eğitim Bakanlığı Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararındaki Çizelge doğrultusunda derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine,

- İlçemiz Köy okullarından Yeşilköy İlkokulu 3. sınıflar, Yeşilköy Ortaokulu 8. sınıflar, Yaka Şehit Mustafa Baş İlkokulu-Ortaokulu tüm sınıflar (anasınıfı hariç), Yenice İlkokulu birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 1. ve 3. sınıflar, Afşar İlkokulu birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 1.2.3. ve 4. sınıflar olmak üzere bu köylerimizdeki okullarımızda belirtilen sınıf mevcutlarının sosyal mesafe kuralına göre kalabalık olması nedeniyle seyreltilmiş eğitime geçilmesi, bunun dışında kalan Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı ve 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararındaki Çizelgelerde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine,

- Yüz yüze eğitimlerde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında bir ders/etkinliklerin 30 dakika; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında teneffüslerin 10'ar dakika olacak şekilde planlanmasına,

- Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanarak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanması ve öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimince alınmasına,

- Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının buna göre belirlenmesine,

- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında gerekli görülmesi halinde Valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirebilmesine,

- Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformların da kullanılabilmesine, Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınması ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmamasına,

            Okul öncesi eğitime devam edecekler ile 1’inci sınıfa başlayacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak;

- 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam etmelerine,

- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlamasına,

- 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1’inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (İlkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren dahil olacaklardır. Bu kapsamda öğrencilerin gruplara ayrılarak haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılmasına,

- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları yüz yüze eğitime başlayacaktır. Ancak bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak olup, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerinde yüz yüze eğitime devam etmelerine,

- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren ortaöğretim seviyesindeki tüm özel eğitim okulları (özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim uygulama 3. kademe) yüz yüze eğitime başlayacaklardır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde açılmış olan özel eğitim sınıflarında uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup öğrenciye haftada 2 (iki) gün yapılmasına,

- Özel eğitim meslek okullarında ve bu okul programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında iş eğitimi ve meslek ahlakı dersi kapsamında ve özel eğitim meslek liselerinde işletmelerde mesleki eğitim dersi kapsamında yapılacak staj/beceri eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili yazıları dikkate alınarak uygulanmasına, bu okullar ve sınıflarda uygulama derslerinin yüz yüze olarak yapılmasına,

- Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yapılacak olan yüz yüze eğitim faaliyetinde ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde yapılacaktır. Okullarda yüz yüze eğitim faaliyetlerine örnek teşkil etmesi bakımından Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılmasına, ayrıca COVID-19 ile mücadele kapsamında okullardaki öğle yemeği verilmesi uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmamasına,

- Yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacaktır. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecek olup devamsız sayılmamalarına,

- Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başlanacaktır. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan tüm tedbirler uygulanacaktır. Öğrencilerin evde yüz yüze eğitim almalarında velinin tercihi esas alınacaktır. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecektir. Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılarak iş ve işlemlerin yürütülmesine,

- Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılmasına, bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulmasına,


- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate alınarak öğretmenler tarafından azami özen gösterilmesine ve bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına,


- Okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenmesine, ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına, zorunlu refakatçıların okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmalarına ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturtulmamalarına, okul servis araçları ile yürütülen taşıma hizmetinin takibinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

- Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulmasına ve velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmaları ve hijyen kurallarına uymalarına,

- Kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine yeni bir açıklamaya kadar başlanmamasına,

- Bilim Sanat Merkezleri tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri uzaktan/canlı olarak devam edilmesine,

 

            Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,


            Alınan bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

Kaynak: Editör: Seçil Güler
Etiketler: Gelendost, İlçe, Hıfzısıhha, Kurul, Kararı, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı