Sondakika32.com - Isparta Haberleri
Kız, yeğen, damat toplanıp belediyeye çökmüşler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yayımladığı kararında adını vermediği bir belediyedeki bir genel müdürlükte yapıldığı iddia edilen “kayırma” iddialarını değerlendirdi. Genel müdürün kızının, damadının ve yeğeninin şube müdürlüğüne getirilmesine tepki gösterdildi. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu sitesinde açıklanan kararda, iddialar “Kurumun işe alım ve terfilerde Kanun ve Yönetmeliklere uygun davranmadığını, görevde yükselme sınavı yaparak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine, bu kadroların büyük kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiğini, Genel Müdürlükteki 52 şube müdürlüğünün, 36’sının vekalet, 9’unun tedviren atama yoluyla yürütülerek kayırmacılık yapıldığını, Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının ve yeğenin henüz beş yıllık memur olmalarına rağmen mevzuata aykırı şekilde tedviren görevlendirme usulü ile müdür yapıldığını, kurumdaki tecrübeli personelin haksızlığa uğratılarak yıldırıldığını, iddia etmektedir” denilerek özetlendi.

“KIZININ VE YEĞENİN HENÜZ BEŞ YILLIK MEMUR OLDUKLARI HALDE…”

7 Mart 2018 tarihli kararda iddialara karşı yapılan savunmalar ise şöyle aktarıldı:

“Kurumun işe alım ve terfilerde mevzuata uygun davranmadığını, görevde yükselme sınavı yaparak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine bu kadroların büyük Dosya No: 2017/76 Karar No: 2018/62 kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiği, Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının ve yeğenin henüz beş yıllık memur oldukları halde tedviren görevlendirme usulü ile müdürlük yaptıkları iddiasına ilişkin olarak; Genel Müdürlüğün 2002 ve 2009 yıllarında Görevde Yükselme, 2012 yılında ise Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtığı, Genel Müdürlükte bulunan 52 şube müdürü kadrosunun 45 tanesinin vekaleten ve tedviren yürütüldüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının …Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduğu 2010 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak göreve başladığı, 2013 yılı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Mühendis kadrosuna atandığı, Mühendis kadrosunda şef olarak görev yapmakta iken Başkanlık Makamının 16.03.2017 tarihli ve 5158 sayılı Oluruyla 3. dereceli Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürü görevini tedviren yürütmeye başladığı, ayrıca İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının Genel Müdürlükte çalışan bir yeğenin bulunmadığı belirtilmiştir.”

“GÜVEN DUYGUSUNA VE ADALET İLKESİNE ZARAR VERDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN…”

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, belediyedeki genel müdürlükte iddia edilen “kayırmanın” doğru olduğunu tespit ederek şu kararı verdi:

“Genel Müdürlüğünün terfilerde mevzuata uygun davranmadığı, görevde yükselme sınavı yapılarak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine bu kadroların büyük kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiği, 52 şube müdürü kadrosunun 45 tanesinin vekaleten ve tedviren yürütüldüğü, söz konusu Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının mevzuata aykırı şekilde Şube Müdürü olarak tedviren görevlendirildiği iddialarına ilişkin olarak, … Genel Müdürlüğünden gelen bilgi ve belgelerde 52 şube müdürlüğünün 6’sının tedviren 39’unun vekaleten yürütüldüğü

Dosya No: 2017/76 Karar No: 2018/62 dolayısıyla söz konusu Genel Müdürlükte vekaleten veya tedviren görevlendirme işleminin yaklaşık % 90’lık bir oran ile sürekli hale getirildiği tespit edilmiş olup, Kariyer ve liyakat ilkeleri kamu personel rejimini düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki temel ilkelerindendir. Söz konusu Kanunla, devlet memurlarının bu ilkeler çerçevesinde atanma, yükselme ve ilerleme hakları güvence altına alınmıştır. Bu haklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ise somut olaya ilişkin olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikle ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun 86. maddesinde yer alan vekaleten görevlendirmenin ancak belli koşullarda geçici ve istisnai hallerde başvurulabilecek bir yöntem olarak düzenlendiği, tedviren görevlendirmeye ise yasada yer ver verilmediği, dolayısı ile söz konusu genel müdürlüğün vekaleten ve tedviren atama yöntemini genel ve sürekli bir yöntem haline getirmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. maddesinde belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkelerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından …. ….Belediye Başkanlığı … Genel Müdürü … … ’in Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan ‘Dürüstlük ve tarafsızlık’ başlıklı ilkesinin birinci fıkrasındaki ‘Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler…’ hükmüne aykırı bir işlemde bulunduğuna,

… Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının Başkanlık Makamının 16.03.2017 tarihli ve 5158 sayılı Oluruyla 3. dereceli Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürlüğüne tedviren görevlendirildiği, Teftiş Kurulu Başkanın kızının 17/02/2015 tarihinde sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatıldığı, damadının ise evliliğin hemen akabinde tedviren şube müdürü olarak görevlendirildiği tespit edilmiş olup, söz konusu Genel Müdürlüğün üst yöneticilerinin çocuklarının sınavsız şekilde Kurumda işe başlatılmaları ve görevde yükseltilmeleri, Kurumun itibarını ve güvenini zedelediği, bu yolla halkın kamuya olan güven duygusuna ve adalet ilkesine zarar verdiği anlaşıldığından … … Belediye Başkanlığı … Genel Müdürü … … ’in Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan ‘Saygınlık ve güven’ başlık ilkesinin birinci fıkrasındaki ‘Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar…’ hükmüne aykırı bir işlemde bulunduğuna, idari yargı yolu açık olmak üzere 07.03.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”Ulusal  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Dilipak: AK Parti üzerinden çıkar hesabı yapan grupların medyası var

Dilipak: AK Parti üzerinden çıkar hesabı yapan grupların medyası var 'Tek ses ya da koro halinde uygun adım bir yürüyüş kolu oluşturma derdindeler'

Ücretli poşet uygulaması kaldırılıyor mu?

Ücretli poşet uygulaması kaldırılıyor mu? Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sanayicilere ücretli poşet uygulamasını da içe...

Ozan Arif'in vefatına, MHP genel merkezi, teşkilatları ve Ülkü Ocakları duyarsız kaldı.

Ozan Arif'in vefatına, MHP genel merkezi, teşkilatları ve Ülkü Ocakları duyarsız kaldı. Mustafa Yıldızdoğan, Ozan Arif'in cenazesinin kaldırılacağı gün konser verecek!

Avusturya'da yasaklanan 'Bozkurt' işaretine en sert tepki Dışişleri'nden geldi!

Avusturya'da yasaklanan 'Bozkurt' işaretine en sert tepki Dışişleri'nden geldi! Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girec...

Ozan Arif, Bahçeli ve Semih Yalçın’la helalleşmeden gitti

Ozan Arif, Bahçeli ve Semih Yalçın’la helalleşmeden gitti Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ülkücü camianın önde gelen sanatçılarından Ozan Arif, sık sık MHP Lideri ...

Kadınların İmam Olacağı Cami Açılıyor

Kadınların İmam Olacağı Cami Açılıyor Kadınların İmam Olacağı Cami Açılıyor

YKS başvuruları başladı

YKS başvuruları başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları...

Diyanet rakıya da el attı!

Diyanet rakıya da el attı! Diyanet İşleri Başkanlığı dava dilekçesinde, 'âlâ' sözcüğü için Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan görüş ist...

KPSS Türkiye birincisi mülakatta tüm soruları bildi yine de elendi

KPSS Türkiye birincisi mülakatta tüm soruları bildi yine de elendi KPSS fizik öğretmenliği alanında Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir, mülakatta 'tüm soruları bilmesine rağ...
Havva Dinçtürk Havva Dinçtürk
Geçmişle Boğuştuk Gelecek Senden Büyük Hayallerimiz Var
M. Koray Başyiğit M. Koray Başyiğit
GÜNDEM – ANDIMIZ – CUMHURİYET – IYI PARTİ - DAVRAZSPOR
Thebaykus.com - Haber Sitesi Kur - Campus Tasarim - Havadanhaber.com