Sondakika32.com - Isparta Haberleri
Kız, yeğen, damat toplanıp belediyeye çökmüşler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yayımladığı kararında adını vermediği bir belediyedeki bir genel müdürlükte yapıldığı iddia edilen “kayırma” iddialarını değerlendirdi. Genel müdürün kızının, damadının ve yeğeninin şube müdürlüğüne getirilmesine tepki gösterdildi. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu sitesinde açıklanan kararda, iddialar “Kurumun işe alım ve terfilerde Kanun ve Yönetmeliklere uygun davranmadığını, görevde yükselme sınavı yaparak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine, bu kadroların büyük kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiğini, Genel Müdürlükteki 52 şube müdürlüğünün, 36’sının vekalet, 9’unun tedviren atama yoluyla yürütülerek kayırmacılık yapıldığını, Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının ve yeğenin henüz beş yıllık memur olmalarına rağmen mevzuata aykırı şekilde tedviren görevlendirme usulü ile müdür yapıldığını, kurumdaki tecrübeli personelin haksızlığa uğratılarak yıldırıldığını, iddia etmektedir” denilerek özetlendi.

“KIZININ VE YEĞENİN HENÜZ BEŞ YILLIK MEMUR OLDUKLARI HALDE…”

7 Mart 2018 tarihli kararda iddialara karşı yapılan savunmalar ise şöyle aktarıldı:

“Kurumun işe alım ve terfilerde mevzuata uygun davranmadığını, görevde yükselme sınavı yaparak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine bu kadroların büyük Dosya No: 2017/76 Karar No: 2018/62 kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiği, Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının ve yeğenin henüz beş yıllık memur oldukları halde tedviren görevlendirme usulü ile müdürlük yaptıkları iddiasına ilişkin olarak; Genel Müdürlüğün 2002 ve 2009 yıllarında Görevde Yükselme, 2012 yılında ise Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtığı, Genel Müdürlükte bulunan 52 şube müdürü kadrosunun 45 tanesinin vekaleten ve tedviren yürütüldüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının …Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduğu 2010 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak göreve başladığı, 2013 yılı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Mühendis kadrosuna atandığı, Mühendis kadrosunda şef olarak görev yapmakta iken Başkanlık Makamının 16.03.2017 tarihli ve 5158 sayılı Oluruyla 3. dereceli Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürü görevini tedviren yürütmeye başladığı, ayrıca İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının Genel Müdürlükte çalışan bir yeğenin bulunmadığı belirtilmiştir.”

“GÜVEN DUYGUSUNA VE ADALET İLKESİNE ZARAR VERDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN…”

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, belediyedeki genel müdürlükte iddia edilen “kayırmanın” doğru olduğunu tespit ederek şu kararı verdi:

“Genel Müdürlüğünün terfilerde mevzuata uygun davranmadığı, görevde yükselme sınavı yapılarak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine bu kadroların büyük kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiği, 52 şube müdürü kadrosunun 45 tanesinin vekaleten ve tedviren yürütüldüğü, söz konusu Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının mevzuata aykırı şekilde Şube Müdürü olarak tedviren görevlendirildiği iddialarına ilişkin olarak, … Genel Müdürlüğünden gelen bilgi ve belgelerde 52 şube müdürlüğünün 6’sının tedviren 39’unun vekaleten yürütüldüğü

Dosya No: 2017/76 Karar No: 2018/62 dolayısıyla söz konusu Genel Müdürlükte vekaleten veya tedviren görevlendirme işleminin yaklaşık % 90’lık bir oran ile sürekli hale getirildiği tespit edilmiş olup, Kariyer ve liyakat ilkeleri kamu personel rejimini düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki temel ilkelerindendir. Söz konusu Kanunla, devlet memurlarının bu ilkeler çerçevesinde atanma, yükselme ve ilerleme hakları güvence altına alınmıştır. Bu haklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ise somut olaya ilişkin olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikle ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun 86. maddesinde yer alan vekaleten görevlendirmenin ancak belli koşullarda geçici ve istisnai hallerde başvurulabilecek bir yöntem olarak düzenlendiği, tedviren görevlendirmeye ise yasada yer ver verilmediği, dolayısı ile söz konusu genel müdürlüğün vekaleten ve tedviren atama yöntemini genel ve sürekli bir yöntem haline getirmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. maddesinde belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkelerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından …. ….Belediye Başkanlığı … Genel Müdürü … … ’in Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan ‘Dürüstlük ve tarafsızlık’ başlıklı ilkesinin birinci fıkrasındaki ‘Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler…’ hükmüne aykırı bir işlemde bulunduğuna,

… Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının Başkanlık Makamının 16.03.2017 tarihli ve 5158 sayılı Oluruyla 3. dereceli Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürlüğüne tedviren görevlendirildiği, Teftiş Kurulu Başkanın kızının 17/02/2015 tarihinde sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatıldığı, damadının ise evliliğin hemen akabinde tedviren şube müdürü olarak görevlendirildiği tespit edilmiş olup, söz konusu Genel Müdürlüğün üst yöneticilerinin çocuklarının sınavsız şekilde Kurumda işe başlatılmaları ve görevde yükseltilmeleri, Kurumun itibarını ve güvenini zedelediği, bu yolla halkın kamuya olan güven duygusuna ve adalet ilkesine zarar verdiği anlaşıldığından … … Belediye Başkanlığı … Genel Müdürü … … ’in Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan ‘Saygınlık ve güven’ başlık ilkesinin birinci fıkrasındaki ‘Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar…’ hükmüne aykırı bir işlemde bulunduğuna, idari yargı yolu açık olmak üzere 07.03.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”Ulusal  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti ANTALYA İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Kepe...

FETÖ'nün bin kişilik 'cennetlik' listesinde bakın kimler var?

FETÖ'nün bin kişilik 'cennetlik' listesinde bakın kimler var? Kaynak Holding’e bağlı şirketlerden ele geçirilen dijital verilerin incelemesi sırasında polisin tespit ettiği FETÖ...

Mehmet Akif’in Oğlunu Sokağa Atıp, Anma Toplantısı Yapmışlar

Mehmet Akif’in Oğlunu Sokağa Atıp, Anma Toplantısı Yapmışlar Kerime Yıldız'ın 'Mehmed Âkif’in Oğlunu Sokağa Atıp, Anma Toplantısı Yapmışlar' başlıklı yazısı;

3 gün sürecek kar yağışı alarmı Ankara ile 31 ili vuracak okulları tatil ettirecek

3 gün sürecek kar yağışı alarmı Ankara ile 31 ili vuracak okulları tatil ettirecek ANKARA,Isparta, Kayseri, Bolu, Afyon başta olmak üzere iç bölgeler ile doğu anadolu illerinin tamamınında çok yoğun...

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan sgari ücret toplantısında konuşan Atalay, Fransa'yı işaret ederek sokak eylemleriyle tehdit etti.

Valilik yasakladı, Adanalılar engel tanımadı

Valilik yasakladı, Adanalılar engel tanımadı Valilikçe yasaklanan festival Adanalıları durdurmaya yetmedi...

Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı Sarı yeleklilerin bugün düzenleyeceği eylemlerin öncesinde, Fransa hükümeti tedbirini aldı.

Merkel partisine veda etti

Merkel partisine veda etti Partisi CDU'ya veda eden Almanya Başbakanı Merkel, bir makas değişikliğinde olduklarını söyledi.

Coca Cola'daki Türk devri bitiyor Muhtar Kent emekli oluyor

Coca Cola'daki Türk devri bitiyor Muhtar Kent emekli oluyor Coca Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Muhtar Kent görevini 1 Nisan 2019 itibariyle CEO görevini yürüten Jam...
Havva Dinçtürk Havva Dinçtürk
Yediğin Budaklı Sopadır Darbe
M. Koray Başyiğit M. Koray Başyiğit
GÜNDEM – ANDIMIZ – CUMHURİYET – IYI PARTİ - DAVRAZSPOR
Thebaykus.com - Haber Sitesi Kur - Campus Tasarim - Havadanhaber.com