Sondakika32.com - Isparta Haberleri
Kız, yeğen, damat toplanıp belediyeye çökmüşler

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yayımladığı kararında adını vermediği bir belediyedeki bir genel müdürlükte yapıldığı iddia edilen “kayırma” iddialarını değerlendirdi. Genel müdürün kızının, damadının ve yeğeninin şube müdürlüğüne getirilmesine tepki gösterdildi. 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu sitesinde açıklanan kararda, iddialar “Kurumun işe alım ve terfilerde Kanun ve Yönetmeliklere uygun davranmadığını, görevde yükselme sınavı yaparak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine, bu kadroların büyük kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiğini, Genel Müdürlükteki 52 şube müdürlüğünün, 36’sının vekalet, 9’unun tedviren atama yoluyla yürütülerek kayırmacılık yapıldığını, Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının ve yeğenin henüz beş yıllık memur olmalarına rağmen mevzuata aykırı şekilde tedviren görevlendirme usulü ile müdür yapıldığını, kurumdaki tecrübeli personelin haksızlığa uğratılarak yıldırıldığını, iddia etmektedir” denilerek özetlendi.

“KIZININ VE YEĞENİN HENÜZ BEŞ YILLIK MEMUR OLDUKLARI HALDE…”

7 Mart 2018 tarihli kararda iddialara karşı yapılan savunmalar ise şöyle aktarıldı:

“Kurumun işe alım ve terfilerde mevzuata uygun davranmadığını, görevde yükselme sınavı yaparak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine bu kadroların büyük Dosya No: 2017/76 Karar No: 2018/62 kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiği, Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının ve yeğenin henüz beş yıllık memur oldukları halde tedviren görevlendirme usulü ile müdürlük yaptıkları iddiasına ilişkin olarak; Genel Müdürlüğün 2002 ve 2009 yıllarında Görevde Yükselme, 2012 yılında ise Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açtığı, Genel Müdürlükte bulunan 52 şube müdürü kadrosunun 45 tanesinin vekaleten ve tedviren yürütüldüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının …Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduğu 2010 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak göreve başladığı, 2013 yılı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Mühendis kadrosuna atandığı, Mühendis kadrosunda şef olarak görev yapmakta iken Başkanlık Makamının 16.03.2017 tarihli ve 5158 sayılı Oluruyla 3. dereceli Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürü görevini tedviren yürütmeye başladığı, ayrıca İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının Genel Müdürlükte çalışan bir yeğenin bulunmadığı belirtilmiştir.”

“GÜVEN DUYGUSUNA VE ADALET İLKESİNE ZARAR VERDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN…”

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, belediyedeki genel müdürlükte iddia edilen “kayırmanın” doğru olduğunu tespit ederek şu kararı verdi:

“Genel Müdürlüğünün terfilerde mevzuata uygun davranmadığı, görevde yükselme sınavı yapılarak şube müdürü kadrolarına asaleten atama yapmak yerine bu kadroların büyük kısmına liyakatsiz ve idarecilerin akrabası olan kişilerin vekaleten görevlendirildiği, 52 şube müdürü kadrosunun 45 tanesinin vekaleten ve tedviren yürütüldüğü, söz konusu Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının mevzuata aykırı şekilde Şube Müdürü olarak tedviren görevlendirildiği iddialarına ilişkin olarak, … Genel Müdürlüğünden gelen bilgi ve belgelerde 52 şube müdürlüğünün 6’sının tedviren 39’unun vekaleten yürütüldüğü

Dosya No: 2017/76 Karar No: 2018/62 dolayısıyla söz konusu Genel Müdürlükte vekaleten veya tedviren görevlendirme işleminin yaklaşık % 90’lık bir oran ile sürekli hale getirildiği tespit edilmiş olup, Kariyer ve liyakat ilkeleri kamu personel rejimini düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki temel ilkelerindendir. Söz konusu Kanunla, devlet memurlarının bu ilkeler çerçevesinde atanma, yükselme ve ilerleme hakları güvence altına alınmıştır. Bu haklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ise somut olaya ilişkin olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikle ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun 86. maddesinde yer alan vekaleten görevlendirmenin ancak belli koşullarda geçici ve istisnai hallerde başvurulabilecek bir yöntem olarak düzenlendiği, tedviren görevlendirmeye ise yasada yer ver verilmediği, dolayısı ile söz konusu genel müdürlüğün vekaleten ve tedviren atama yöntemini genel ve sürekli bir yöntem haline getirmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. maddesinde belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkelerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe ve Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından …. ….Belediye Başkanlığı … Genel Müdürü … … ’in Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan ‘Dürüstlük ve tarafsızlık’ başlıklı ilkesinin birinci fıkrasındaki ‘Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler…’ hükmüne aykırı bir işlemde bulunduğuna,

… Genel Müdürlüğün İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanının kızının Başkanlık Makamının 16.03.2017 tarihli ve 5158 sayılı Oluruyla 3. dereceli Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürlüğüne tedviren görevlendirildiği, Teftiş Kurulu Başkanın kızının 17/02/2015 tarihinde sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatıldığı, damadının ise evliliğin hemen akabinde tedviren şube müdürü olarak görevlendirildiği tespit edilmiş olup, söz konusu Genel Müdürlüğün üst yöneticilerinin çocuklarının sınavsız şekilde Kurumda işe başlatılmaları ve görevde yükseltilmeleri, Kurumun itibarını ve güvenini zedelediği, bu yolla halkın kamuya olan güven duygusuna ve adalet ilkesine zarar verdiği anlaşıldığından … … Belediye Başkanlığı … Genel Müdürü … … ’in Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan ‘Saygınlık ve güven’ başlık ilkesinin birinci fıkrasındaki ‘Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar…’ hükmüne aykırı bir işlemde bulunduğuna, idari yargı yolu açık olmak üzere 07.03.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”Ulusal  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Milli mücadelenin yüzüncü yılı! İşte milli mücadeleye giden süreç

Milli mücadelenin yüzüncü yılı! İşte milli mücadeleye giden süreç Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yılı... İşte o ...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim sisteminin tüm ayrıntılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim sisteminin tüm ayrıntılarını açıkladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki gün kamuoyuyla paylaşılan yeni eğitim sisteminin tüm ayrıntılarını açıkladı....

Eski rektör üniversite bastı

Eski rektör üniversite bastı YÖK tarafından faaliyetleri durdurularak İstanbul Üniversitesi'ne devredilen Haliç Üniversitesi'nde yaşanan...

Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlu Ahmet Yıldızdoğan bedelli oldu Twitter coştu

Mustafa Yıldızdoğan'ın oğlu Ahmet Yıldızdoğan bedelli oldu Twitter coştu Ölürüm Türkiyem, Bu Vatan Kimin, Bizim Memleket gibi vatan millet şarkılarını duymaya alıştığımız milliyetçi şarkıc...

Antalya'da turizm çılgınlığı

Antalya'da turizm çılgınlığı Turizmin başkenti Antalya'ya 4,5 ayda gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 24'lük artışla 2 milyon 34...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim takvimini açıkladı ara tatil geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim takvimini açıkladı ara tatil geldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamalar yeni eğitim sistemine ilişkin oldu. 13 haftalık yaz ...

Konya'da bir kafeyi tüfekle taradılar! 10 yaralı

Konya'da bir kafeyi tüfekle taradılar! 10 yaralı Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'da kafede pompalı tüfekle rastgele ate...

Randevu 61 günde veriliyordu! Kimlik, ehliyet ve pasaportla ilgili yeni gelişme

Randevu 61 günde veriliyordu! Kimlik, ehliyet ve pasaportla ilgili yeni gelişme İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kimlik, ehliyet, pasaportta, 61 güne kadar uzayan randevu süre...

OHAL başvurularında karar açıklandı

OHAL başvurularında karar açıklandı OHAL komisyonu 70 bin 406 başvuruyu karara bağladı. Bu kararlardan 5 bin 250'si kabul edilirken,65 bin 156'...
Havva Dinçtürk Havva Dinçtürk
Geçmişle Boğuştuk Gelecek Senden Büyük Hayallerimiz Var
M. Koray Başyiğit M. Koray Başyiğit
GÜNDEM – ANDIMIZ – CUMHURİYET – IYI PARTİ - DAVRAZSPOR
Ekstrafikir.com