Kent Konseyi'nde Şimdi Ne Olacak?


Açıklama: Kent Konseyi'nde Şimdi Ne Olacak?
Kategori: Isparta
Eklenme Tarihi: 14 Eylül 2018
Geçerli Tarih: 23 Temmuz 2019, 03:19
Site: Sondakika32.com - Isparta Haberleri
URL: http://sondakika32.com/haber_detay.asp?haberID=10102


Isparta Kent Konseyinde Değişim Zamanı Platformunu, iki yıl önce yapılan kongrenin yargı tarafından iptal edilmesine ve Isparta İdare Mahkemesinin kararına yapılan itirazın Konya Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesine rağmen Belediye tarafından genel kurul kararı alınmadığını belirterek Belediye’ye itiraz dilekçesi verdiler.

Isparta Kent Konseyince iki yıl önce yapılan kongrenin ardından başlayan şok gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, Isparta Kent Konseyinde Değişim Zamanı Platformunu, Belediye’nin Mahkeme kararını uygulamadığını ileri sürerek ivedilikle kararın uygulanmasını istedi ve aksi takdirde ilgililer hakkında yasal tüm işlemlere başvurulacağını açıkladı.

İŞTE KENT KONSEYİNDE
2 YILDIR YAŞANAN SÜREÇ
Isparta Kent Konseyi’nde seçimlerle başlayan kriz derinleşerek devam ediyor. Bilindiği gibi, geçen yıl yani 24 Ekim 2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulu hakkında genel kurulda başkanlığa aday olan ve seçimleri kaybeden Ahmet Bayram ve ekibi tarafından dava açılmıştı. Açılan davayı bu yılın ilk aylarında karara bağlayan Isparta İdare Mahkemesi ‘Yürütmenin durdurulmasına’ hükmetti. Buna göre, söz konusu genel kurul yok hükmünde sayıldı ve başa dönüldü. Dolayısıyla, Kent Konseyinin geçen yıl yapılan kongresinde başkanlığa seçilen Ramazan Ziya Örmeci ve yönetimi düştü. Konseyin Başkanı o kongreye kadar başkanlık görevini yürüten Prof. Dr. Mahmut Bülbül oldu. Ancak, Mahkeme, Isparta İdare Mahkemesinin kararına Konya Bölge İdare Mahkemesine başvurarak itiraz etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi de, bu itirazı 20 Haziran 2018 tarihinde verdiği kararla reddetti.

BAYRAM; “YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
TALEBİMİZ MAHKEMECE UYGUN GÖRÜLDÜ”
Kent Konseyinin geçen yılki kongresinde Başkan adayı olarak yarışan Ahmet Bayram, Isparta Kent Konseyinde Değişim Zamanı Platformunu adına Isparta İdare Mahkemesinin verdiği karar ile ilgili olarak Haziran ayında yaptığı açıklamada; “Isparta Kent Konseyinin 24 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen 3.Olağan Genel Kurul Seçiminin, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyleri Yönetmeliği ve Isparta Kent Konseyi Yönergesi hükümlerine uygun yapılmaması, Divan Başkanlığının taraflı yönetimi ve Divan Kuruluna verilen tutanağın işleme alınmaması, resen tespit edilen hususlar çerçevesinde iptali ve yine öncelikle seçim işleminin hukuka aykırı olması ve telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı gerekçesiyle Isparta İdare Mahkemesine açmış olduğumuz yürütmesinin durdurulması talebimiz mahkemece uygun görülmüştür.

“KONGRENİN YENİDEN
YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”
Bu kapsamda Isparta İdare Mahkemesinin 2018 / 30 Esas Numaralı Yürütmeyi Durdurma Kararı ile 24.10.2017 tarihinde yapılan Isparta Kent Konseyi Genel Kurulu Seçimi iptal olmuş bu seçimle göreve gelen Başkan ve organlar ile buna bağlı teşekkül eden tüm işlemler (14 Şubat 2018 tarihli Genel Kurul kararları) ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla seçim öncesindeki Kent Konseyi Başkanı ve organları yeni seçim yapılana kadar görevlerine devam etmektedir. Bu sebeple iptal edilen Isparta Kent Konseyi 3.Olagan Genel Kurul Seçimlerinin yeniden yapılması için ilgili mercileri göreve davet ediyoruz. Ayrıca seçim sürecinde yaşanan usulsüzlerden doğan hak ve menfaatlerimizle ilgili hukuki girişimlerimizi saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz” açıklamasında bulunmuştu.

KARARIN ÜZERİNDEN
3 AY GEÇTİ ANCAK…
Ancak, Isparta Belediyesi aradan geçen 3 aylık zaman sürecinde Konya Bölge İdare Mahkemesinin verdiği ‘itiraz isteminin reddine’ şeklindeki karar doğrultusunda Kent Konseyinde genel kurulun tekrar yapılması yönünde bir karar almaması üzerine Isparta Kent Konseyinde Değişim Zamanı Platformunu önceki gün Isparta Belediyesi’ne bir dilekçe vererek, Mahkeme kararının ivedilikle yerine getirilmesini istediler.

İŞTE O DİLEKÇE
Isparta Kent Konseyinde Değişim Zamanı Platformu üyeleri Ahmet Bayram, Osman Kül, Süleyman Atasoy, Mehmet Ören’in imzasını taşıyan dilekçede şöyle denildi; “Isparta Kent Konseyinin 24 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağan Genel kurul toplantısının iptaline ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin Isparta İdari Mahkemesinin 2018/30 sayılı karar ve başkanlığımızın ilgili karar itirazına ilişkin Konya Bölge İdare Mahkemesinin 20 Haziran 2018 tarihli itiraz isteminin reddine şeklindeki oy birliği ile almış olduğu karar ile 3. Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali ve yürütmenin durdurulması kararı kesinleşmiştir.

“MAHKEME KARARI İVEDİLİKLE
YERİNE GETİRİLMELİDİR
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. Maddesi gereği kararın karar tarihi itibariyle 30 gün içinde yerine getirilmesi kanuni zorunluluktur. Mahkeme kararının ivedilikle yerine getirilmesi aksi takdirde ilgililer hakkında yasal tüm işlemlere başvurulacağının bilinmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz” denildi.